1 » 2

Hity sklepowe

1234

Kontakt

 • MK METAL
  Grabiszyńska 241 - HUTMEN
  53-234 Wrocław
  woj. dolnośląskie
  NIP: 9131525216
 • E-mail:biuro@mkmetal.pl
 • Telefon+48 727 561 000
  +48 724 101 001
  (71) 712 70 13

Zwroty

Warunki zwrotów

 

Czas ma odstąpienie od umowy Kupna Sprzedaży zawartej na odległość – 14 dni

Adres do zwrotu:

MK METAL
ul. Grabiszyńska 241 (teren Hutmen)
53-243 Wrocław

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 ( Dz.U. nr 22 z 2000 poz 271 ze zm), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia towaru. W przypadku, o którym mowa , Kupujący będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Przepisów tych nie stosuje się w gdy zakupiony towar był odbierany osobiście.
Zwracany towar musi być kompletny, oryginalnie zapakowany (elementy automatyki) oraz nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.
W przypadku zwrotu towaru, Kupujący zobowiązuje się odesłać zakupiony towar na swój koszt,
na adres siedziby firmy MK METAL.
Do przesyłki należy dołączyć bezwzględnie dowód zakupu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy a także nr. rachunku bankowego na który Sprzedający zobowiązuje się zwrócić zapłatę za zwracany towar.
Zwrot zapłaty następuje w terminie 14 dni otrzymania przez Sprzedawcę towaru, dowodu zakupu,  potwierdzenia odbioru faktury korygującej lub przesłaniu przez Kupującego podpisanej kopii faktury korygującej na adres siedziby firmy MK METAL.
Przepisów tych nie stosuje się w przypadku osobistego odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy MK METAL.
Sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu w ramach odstąpienia od umowy jeżeli:
- zakup Kupującego związany był z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
- Kupujący nie dostarczył oświadczenia o odstąpienia od umowy
- Kupujący nie dostarczył podpisanej kopi faktury korygującej
- Kupujący nie dostarczył dowodu zakupu


Przejdź do strony głównej